MSKPKP :: Permohonan Kemasukan ke PKP, UKM ::
English Version | Urusetia
Permohonan Program Siswazah & Prasiswazah ( Eksekutif & PBJJ )
PUSAT BANGI DAN PUSAT-PUSAT TERPILIH
 
TATACARA PERMOHONAN
 
1. Isi Borang Permohonan dengan lengkap.
2. Muat Naik dokumen sokongan mengikut SENARAI SEMAKAN BUTIRAN di bawah.
3. Buat pengesahan/perakuan permohonan.
4.

Maklumat permohonan boleh dikemaskini selagi pengesahan/perakuan permohonan belum dibuat.

5.

Maklumat permohonan tidak boleh dikemaskini selepas pengesahan/perakuan permohonan dibuat.

6.

Permohonan hendaklah dibuat bermula 23 Oktober 2017 (Isnin) hingga 15 Januari 2018 (Isnin) .

7.

Tarikh keputusan permohonan akan di maklumkan melalui laman web PKP. Keputusan permohonan (berjaya/tidak berjaya) boleh disemak di menu Semakan Status Permohonan.

8.

Yuran pemprosesan tidak akan dikembalikan.

 
 
SENARAI SEMAKAN BUTIRAN
 
Sila pastikan bahawa maklumat berikut disediakan sebelum membuat permohonan.
 
*Semua dokumen hendaklah di sediakan dalam format pdf dengan saiz tidak melebihi 2MB.
*SEMUA DOKUMEN HENDAKLAH DISAHKAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM DI UBAH KE FORMAT PDF.
*Sijil yang tidak berkaitan dengan akademik tidak perlu dimuat naik.
*Gambar hendaklah disediakan dalam format jpeg dengan saiz tidak melebihi 100KB.
 
1. Gambar berukuran pasport terkini.(Klik Sini Untuk Lihat Panduan Gambar).
2.

Resit bayaran pemprosesan sebanyak RM50.00(Warganegara); RM100.00(Bukan Warganegara). Hendaklah dibuat melalui deposit ke akaun Pusat Kembangan Pendidikan (Nombor Akaun 8002233817) di CIMB.

3. Satu salinan Ijazah/Diploma/Sijil berkaitan akademik termasuk SPM beserta transkrip. Sila sertakan Sijil SPM Julai dan MUET jika berkaitan. Bagi pemohon program Sarjanamuda Pengajian Islam, sediakan juga salinan sijil SMA/SMU/SMRA/STU/STA/STAM (jika ada).
4.

Surat tawaran penajaan/pinjaman kewangan/ biasiswa (bagi calon yang mempunyai penaja rasmi sahaja).

5.

Bagi permohonan program Doktor Falsafah/Doktor Falsafah(Industri) dan Sarjana Pengajian Islam, sila muat naik ‘Borang Penyokong’ & ‘Kertas cadangan Tesis/Projek Penyelidikan’ bersama borang permohonan.
[ KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN Senarai semakan butiran; Borang Penyokong (Tesis) ].

6. Surat pengesahan bekerja yang dikeluarkan oleh majikan/ketua jabatan.
 
PEMBERITAHUAN Tempoh Sah Laku MUET
 
Garis Panduan Penulisan Cadangan Penyelidikan Pengajian Islam
 
 
 
PANDUAN PENGGUNA
Bantuan Pertanyaan Sila Hubungi :
Unit Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan- Tel:0389215642/5609/5329, Emel:marketingpkp@ukm.my

Aduan ICT : http://www.ukm.my/efact
Hak Cipta Terpelihara © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Penafian