MSKPKP :: Permohonan Kemasukan ke PKP, UKM ::
Versi 3.004
Semakan Status Permohonan
 
MAKLUMAN
 
1. Sarjanamuda Pengajian Islam

a)Pusat Kuliah JB, KB, AS dan KK - hanya ditawarkan program Syariah sahaja.
b)Pusat kuliah Kuching- hanya ditawarkan program Dakwah sahaja.
c)Pusat Kuliah Bukit Merah- Tiada penawaran program dan calon yang berjaya ditawarkan ke pusat kuliah UKM atau Alor Setar.
d)Pusat Kuliah Bangi-Tawar semua program.

Calon yang memohon program pengajian yang tidak ditawarkan di pusat kuliah yang dipilih, ditukar ke program yang dinyatakan di atas oleh pihak fakulti.
 
2. Sarjanamuda Perakaunan/Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan

Terdapat calon program BAC ditawarkan ke program BBA kerana tidak memenuhi syarat kelayakan CGPA 3.00 diperingkat Diploma. Permohonan pertukaran ke program BAC hanya boleh dibuat sekiranya memperolehi CGPA 3.00 dan ke atas pada semester pertama pengajian tertakluk kelulusan dari pihak fakulti.
 
3. Program Tangguh

Status permohonan bagi program yang ditangguhkan akan dibawa ke pengambilan akan datang tertakluk kepada penawaran program oleh fakulti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masukkan No.Kad Pengenalan/No.Pasport (pelajar luar negara) :   
 
 
 Hak Cipta Terpelihara © 2017 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)