Semakan Temuduga Kemasukan Ke Program Ijazah Pertama UKM
Sesi Akademik 2020/2021

Contoh: 920312140567

Pemakluman

Semakan AKAN DITUTUP pada 31 Mei 2020.


Semakan panggilan temu duga program bukan pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia bagi sesi kemasukan 2020/2021 akan bermula pada 18 Mei 2020 selepas jam 12:00 tengah hari.


Semakan panggilan ujian MEdSI bagi program pendidikan akan bermula pada 18 Mei 2020 selepas jam 5:00 petang di laman web https://bhea.upsi.edu.my/kemasukan/medsi.html