Semakan Temuduga Kemasukan Ke Program Ijazah Pertama UKM
Sesi Akademik 2020/2021

Contoh: 920312140567

Pemakluman

Semakan telah DITUTUP pada 29 Jun 2020.


Semakan panggilan temu duga program bukan pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia bagi sesi kemasukan 2020/2021 akan bermula pada 18 Mei 2020 selepas jam 12:00 tengah hari. *(DITUTUP)


Semakan panggilan ujian MEdSI bagi program pendidikan akan bermula pada 18 Mei 2020 selepas jam 5:00 petang di laman web https://bhea.upsi.edu.my/kemasukan/medsi.html  *(DITUTUP)

BAHARU!

**Semakan panggilan temu duga program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia bagi sesi kemasukan 2020/2021 akan bermula pada 22 Jun 2020 selepas jam 12:00 tengah hari.