Semakan Temuduga Kemasukan Ke Program Ijazah Pertama UKM
Sesi Akademik 20192020

Contoh: 920312140567

Pemakluman

Semakan telah DITUTUP pada 16 Mei 2018.


Sebarang pertanyaan lanjut mengenai urusan temuduga (tarikh, tempat, masa, dll) boleh berhubung terus dengan nombor telefon atau email pegawai di fakulti seperti yang tercatat dalam surat panggilan temuduga.


Semakan menduduki ujian MedSi bagi Program Pendidikan boleh dibuat melalui laman web www.upsi.edu.my/online mulai 14 Mei 2018 mulai jam 5.00 petang.


Semakan panggilan Temuduga Medsi bagi Program Pendidikan boleh dibuat melalui laman web https://smp.ukm.my/kemasukan/temuduga mulai 30 Mei 2018 mulai jam 12.00 tengahari.


Borang Lampiran A dan Borang Lampiran B tidak perlu dihantar ke UKM sekiranya mod temuduga anda melalui kaedah video resume atau panggilan telefon.