Semakan Temuduga Kemasukan Ke Program Ijazah Pertama UKM
Sesi Akademik 20192020

Contoh: 920312140567

Pemakluman

Semakan telah DITUTUP pada 27 Jun 2019.


Sebarang pertanyaan lanjut mengenai urusan temuduga (tarikh, tempat, masa, dll) boleh berhubung terus dengan nombor telefon atau email pegawai di fakulti seperti yang tercatat dalam surat panggilan temuduga.


Semakan Panggilan Temuduga bagi Program Doktor Pergigian dan Sarjanamuda Sains Citra dengan Kepujian boleh dibuat mulai 10 Mei 2019 jam 5.00 petang.


Semakan menduduki ujian MedSi bagi Program Pendidikan boleh dibuat melalui laman web http://akademik.upsi.edu.my/kemasukan/medsi.html mulai 10 Mei 2019 jam 12.00 tengahari.


Semakan panggilan program bertemuduga Bukan Pendidikan boleh dibuat melalui laman web https://smp.ukm.my/etemuduga/semakan mulai 10 Mei 2019 jam 12.00 tengahari.

Pemohon Lepasan ASASIpintar UKM boleh membuat semakan panggilan temuduga bagi program bertemuduga sahaja (kecuali Fakulti Perubatan dan Fakulti Pendidikan) mulai 18 Mei 2019 jam 8:00 pagi.


Borang Lampiran A dan Borang Lampiran B tidak perlu dihantar ke UKM sekiranya mod temuduga anda melalui kaedah video resume atau panggilan telefon.


Ujian MedSi mulai 15 Mei 2019