SYARAT KEMASUKAN CALON BUKAN WARGANEGARA

SESI AKADEMIK 2012-2013

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

 

 

Syarat Am Universiti

 

Mempunyai kelayakan Diploma/STPM atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti;

 

Calon yang memohon perlulah mahir dan fasih berbahasa Melayu.

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 

 

1.

 

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

(Sains Politik)

KA09

6 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya

Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

 

atau

 

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial/Bahasa/Ilmu Pengetahuan Alam  bagi LIMA (5) mata pelajaran berikut:

§  Pendidikan Agama

§  Bahasa Inggeris

§  Ekonomi

§  Sosiologi

§  Geografi

§  Antropologi

§  Sejarah

§  Matematika

§  Fisika

§  Kimia

§  Biologi

§  Bahasa Arab

 

 

2.

 

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

(Antropologi dan Sosiologi)

KA14

6 semester

 

3.

 

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

(Psikologi)

KA16

6 semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya

Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

 

atau

 

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial/Bahasa/Ilmu Pengetahuan Alam  bagi LIMA (5) mata pelajaran berikut:

§  Pendidikan Agama

§  Bahasa Inggeris

§  Ekonomi

§  Sosiologi

§  Geografi

§  Antropologi

§  Sejarah

§  Matematika

§  Fisika

§  Kimia

§  Biologi

§  Bahasa Arab

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred 6.00 dalam mata pelajaran berikut:

·         Sains

·         Matematik

 

 

4.

 

Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian

(Persuratan Melayu)

KA17

6 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya

Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

 

atau

 

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial/Bahasa/Ilmu Pengetahuan Alam  bagi LIMA (5) mata pelajaran berikut:

§  Pendidikan Agama

§  Bahasa Inggeris

§  Ekonomi

§  Sosiologi

§  Geografi

§  Antropologi

§  Sejarah

§  Matematika

§  Fisika

§  Kimia

§  Biologi

§  Bahasa Arab

 

 

5.

 

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

(Geografi)

KA18

6 semester

 

 

6.

 

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

(Sains Pembangunan)

KA22

6 semester

 

 

7.

 

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

(Kerja Sosial)

KA23

6 semester

 

 

8.

 

Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian

(Sejarah)

KA24

6 semester

 

 

9.

 

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

(Komunikasi Media)

KA47

6 semester

 

 

10.

 

Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian

(Pengajian Bahasa Inggeris)

KB00

6 semester

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya

Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

 

atau

 

Bagi calon warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial bagi mata pelajaran berikut:

§  Pendidikan Agama

§  Bahasa Inggeris

§  Ekonomi

§  Sosiologi

§  Geografi/Antropologi

§  Sejarah

dan

 

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS).

 

 

11.

 

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

(Linguistik)

KB03

6 semester

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya

Gred C mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang Sains Sosial;

 

atau

 

Bagi calon warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial bagi mata pelajaran berikut:

§  Pendidikan Agama

§  Bahasa Inggeris

§  Ekonomi

§  Sosiologi

§  Geografi/Antropologi

§  Sejarah

 

 

12.

 

Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian

(Pengajian Bahasa Melayu)

KB06

6 semester

 

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

 

 

13.

 

Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian

(Sains Komputer)

KC00

6 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam Diploma Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Matematik; dan

§  dua (2) mata pelajaran Sains lain

 

Catatan:

 

Terbuka kepada calon Aliran Sains sahaja.

 

 

14.

 

Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian

(Komputeran Industri)

KC02

6 semester

 

 

15.

 

Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian

(Sains & Pengurusan Sistem)

KC04

6 semester

 

 

16.

 

Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian

(Pengajian Multimedia)

KC09

6 semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Ekonomi dan Perniagaan

 

 

17.

 

Sarjanamuda Ekonomi dengan  Kepujian 

KE00

6 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya

Gred D mata  pelajaran:

§  Ekonomi; dan

§  dua (2) mata pelajaran lain;

     

atau

 

Diploma dalam bidang berkaitan dengan Ekonomi dari mana-mana IPT luar negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi calon warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran:

§  Matematik; dan

§  Ekonomi atau satu (1) mata pelajaran Sains

 

 

18.

 

 

 

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan   dengan Kepujian

6 semester

 

Sarjanamuda Perakaunan dengan  Kepujian

8 semester

 

KP03

 

Penentuan program akan dibuat semasa pelajar berada di Tahun 2 pengajian.

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

A-Level dengan memperolehi sekurang-kurangnya

Gred D bagi mata  pelajaran Ekonomi atau Perakaunan atau Pengurusan Perniagaan dan dua (2) mata pelajaran lain;

     

atau

 

Diploma dalam bidang berkaitan dengan Perniagaan dari mana-mana IPT luar negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi calon warganegara Indonesia – lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi mata pelajaran:

    Matematik; dan

    Ekonomi atau satu (1) mata pelajaran Sains

 

 

 

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Pengajian Islam

 

 

19.

 

Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian

(Usuluddin &  Falsafah)

KI01

6 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Sijil Menengah Agama (Rabie Thanawi);

 

atau

 

Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 dalam Program Ilmu Sains Sosial bagi mata pelajaran berikut:

·         Bahasa Arab

·         Syariah atau Usuluddin; dan

·         Satu (1) mata pelajaran lain

 

20.

 

Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian

(Syariah)

KI02

6 semester

 

21.

 

Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian

(Pengajian Arab &  Tamadun Islam)

KI03

6 semester

 

 

22.

 

Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian

(Pengajian Dakwah & Kepimpinan)

KI04

6 semester

 

 

23.

 

Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian

(Pengajian Al-Quran & Al- Sunnah)

KI05

6 semester

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Kejuruteraan

 

 

24.

 

Sarjanamuda Sains Seni Bina dengan Kepujian

KH03

6 semester

 

       

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam Diploma Seni Bina yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Matematik

§  Fizik

      atau

 

 

Memperolehi sekurang-kurangnya Gred B dalam A-Level bagi mata pelajaran:

§  Matematik

§  Fizik

dan

 

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS) bagi calon yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya;

 

dan

 

Lulus ujian lukisan dan temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

 

 

25.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Awam dan Struktur)

KK01

8 semester

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.33 dalam Diploma Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Matematik

§  Fizik

§  Kimia

 

atau

 

Memperolehi sekurang-kurangnya Gred B dalam A-Level bagi mata pelajaran:

§  Matematik

§  Fizik

§  Kimia

 

dan

 

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS) bagi calon yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya.

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)

KK02

8  semester

 

Calon tidak rabun/buta warna

dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

27.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Kimia)

KK03

8 semester

 

Calon tidak rabun/buta warna

dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

28.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Mikroelektronik)

KK05

8 semester

 

Calon tidak rabun/buta warna

dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

29.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Awam dan Sekitaran)

KK07

8 semester

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.33 dalam Diploma Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Matematik

§  Fizik

§  Kimia

 

atau

 

Memperolehi sekurang-kurangnya Gred B dalam A-Level bagi mata pelajaran:

§  Matematik

§  Fizik

§  Kimia

 

dan

 

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS) bagi calon yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya.

 

 

30.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Mekanikal)

KK08

8 semester

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

31.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Biokimia)

KK09

8 semester

 

Calon tidak rabun/buta warna

dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

32.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Pembuatan)

KK13

8 semester

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

33.

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

(Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer)

KK17

8 semester

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali

 

 

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Undang-Undang

 

 

34.

 

Sarjanamuda Undang-Undang dengan Kepujian

KL00

8 semester

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang setara dan   diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam diploma  berikut yang diiktiraf oleh Senat Universiti:

§  Diploma Undang-Undang

§  Diploma Pengajian Islam (Syariah)

§  Diploma Perakaunan

§  Diploma Pentadbiran Awam

§  Diploma Pengajian Perniagaan;

 

dan

 

Lulus Bahasa Inggeris dan Matematik;

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET) atau mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS);

 

atau

 

Sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3)  dalam Malaysian University English Test (MUET);

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-/Gred 2A pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

·         Bahasa Inggeris

 

dan

 

Lulus temuduga yang ditetapkan.

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Perubatan

 

 

35.

 

Sarjanamuda Kejururawatan dengan Kepujian

KM12

8 semester

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

 ‘A-Level Cambridge’/peperiksaan yang setara dengannya dengan mendapat sekurang-kurang PNGK 3.00/setara;

 

dan

 

Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang dari 3 tahun;

 

dan

 

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS).

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu

 

 

36.

 

Sarjanamuda Sains Bioperubatan dengan Kepujian

KM03

8 semester

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

§  Biologi

§  Matematik

§  Kimia

 

dan

 

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS).

 

 

37.

 

Sarjanamuda Optometri dengan  Kepujian

KM04

8 semester

 

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

§  Biologi

§  Matematik

§  Fizik

 

dan

 

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS).

 

 

38.

 

Sarjanamuda Audiologi dengan Kepujian

KM07

8 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

§  Biologi

§  Matematik

§  Fizik

dan

 

Mencapai skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau mencapai 6.0 dalam International English Language Testing Service (IELTS).

 

 

39.

 

Sarjanamuda Sains Pertuturan dengan Kepujian

KM08

8 semester

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Sains dan Teknologi

 

 

40.

 

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Sains Laut)

KS01

6 semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Biologi

§  Kimia

§  Matematik atau Fizik

§  Bahasa Inggeris

 

41.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Biologi)

KS05

6 semester   

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Biologi

§  Kimia

§  Matematik atau Fizik

§  Bahasa Inggeris

 

42.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Matematik)

KS08

6 semester

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Kimia

§  Matematik

§  Fizik

§  Bahasa Inggeris

 

43.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Statistik)

KS09

6 semester

 

 

44.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Sains Sekitaran)

KS11

6 semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Biologi

§  Kimia

§  Matematik atau Fizik

§  Bahasa Inggeris

 

45.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Fizik)

KS15

6 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Fizik

§  Kimia

§  Matematik

§  Bahasa Inggeris

 

 

46.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Kimia)

KS16

6 semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Kimia

§  Matematik

§  Fizik atau Biologi

§  Bahasa Inggeris

 

 

47.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Geologi)

KS17

6 semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level/peperiksaan setara;

 

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Fizik

§  Kimia

§  Matematik

§  Bahasa Inggeris

 

 

48.

    

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Sains Nuklear)

KS18

6 semester

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Kimia atau Biologi

§  Matematik

§  Fizik

§  Bahasa Inggeris

 

 

49.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Sains Bahan)

KS19

6 semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Kimia

§  Matematik

§  Fizik

§  Bahasa Inggeris

 

50.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Oleokimia)

KS22

6 semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Kimia

§  Biologi

§  Matematik atau Fizik 

§  Bahasa Inggeris

 

 

51.

 

Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

(Mikrobiologi)

KS27

6 semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level /kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berikut:

§  Biologi

§  Kimia

§  Matematik

§  Bahasa Inggeris

 

 

 

 

BIL

(i)   Program Pengajian

(ii)  Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

KELAYAKAN MINIMUM BUKAN WARGANEGARA

 

Fakulti Pendidikan

 

 

52.

 

Sarjanamuda Pendidikan dengan Kepujian

(Sukan dan Rekreasi)

KT03

8 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains atau yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berkaitan.

 

 

53.

 

Sarjanamuda Pendidikan dengan Kepujian

(Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai   Bahasa Kedua (TESL))

KT06

8 semester

 

 

Mempunyai Diploma dalam bidang TESL atau kelulusan lain yang setara yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level atau kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

dan

 

1. Lulus Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris;

2. Lulus Temuduga;

3. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

54.

 

Sarjanamuda Pendidikan dengan Kepujian

(Pendidikan Khas)

KT10

8 semester

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

Keperluan Khas Program

 

Mempunyai Diploma dalam bidang Sains atau yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

atau

 

Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti;

 

atau

 

Bagi Calon  Warganegara Indonesia - Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Pendidikan Menengah Atas dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.5 bagi  mata pelajaran berkaitan.