Semakan Temuduga Kemasukan Ke Program Ijazah Pertama UKM
Sesi Akademik 20162017

Sila Masukkan No.Kad Pengenalan
cth: 920312140567

Pemakluman

  • Sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung terus dengan nombor telefon atau email seperti yang tercatat dalam surat panggilan
  • Calon Fakulti Kejuruteraan hanya boleh menyemak tawaran temuduga mulai 18 Mei 2016
  • Semakan menduduki ujian MedSi bagi Program Pendidikan boleh dibuat melalui www.upsi.edu.my/online