Semakan Temuduga Kemasukan Ke Program Ijazah Pertama UKM
Sesi Akademik 20172018

Sila Masukkan No.Kad Pengenalan
cth: 920312140567

Pemakluman

 • Semakan akan dibuka mulai 2.00 petang 25 Mei 2017
 • Bagi program berikut semakan hanya boleh dibuat pada 26 Mei 2017 jam 2.00 petang;
  • Sarjanamuda Sains Komputer dengan Kepujian
  • Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
  • Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Maklumat)
  • Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)
 • Sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung terus dengan nombor telefon atau email seperti yang tercatat dalam surat panggilan
 • Semakan menduduki ujian MedSi bagi Program Pendidikan boleh dibuat melalui www.upsi.edu.my/online