Pemakluman

  • SEMAKAN INI KHAS BAGI UJIAN SARINGAN PROGRAM ASASIpintar UKM SESI AKADEMIK 2014-2015

Sila masukkan No.Kad Pengenalan


 

Urusetia : Bahagian Pengurusan Akademik, UKM : 03-8911 8463/8464/8465