Semakan Temuduga Kemasukan Ke Program Ijazah Pertama UKM
Sesi Akademik 20172018

Sila Masukkan No.Kad Pengenalan
cth: 920312140567

Pemakluman

  • Sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung terus dengan nombor telefon atau email seperti yang tercatat dalam surat panggilan
  • Semakan menduduki ujian MedSi bagi Program Pendidikan boleh dibuat melalui www.upsi.edu.my/online