MSKPKP :: Permohonan Kemasukan ke PKP, UKM ::
Versi 3.003

:: BORANG PERMOHONAN ::

Permohonan Kemasukan bagi Semester 2 Sesi 20152016
Medan bertanda (*) wajib diisi.
UKM/PPPS/D/P02/AK03
A PILIHAN TAHAP PENGAJIAN  
 
Tahap Pengajian   : *  
C MAKLUMAT PERIBADI
  Nama Penuh : *
  No. K/P Baru :  (Cth. :790912016655) * No. K/P Lama :
  Jantina : * Agama : *
  Bangsa : *
Kaum
: *
  Taraf Perkahwinan : * Kecacatan : *
  Tarikh Lahir Hari : Bulan : Tahun : *
 
Negeri Kediaman
: *
Negeri Lahir
: *
  Warganegara : *
  Negara Asal : *
  Alamat Surat Menyurat : *
: *
:
  Bandar : *
  Negeri : * Poskod : *
  No. Telefon  
  Rumah : (tanpa '-' atau space) Pejabat : (tanpa '-' atau space)   ext :
  Bimbit : * (tanpa '-' atau space) Faks : (tanpa '-' atau space)
  Alamat Emel : *
D ibu bapa/penjaga/suami/isteri
  Nama penuh : *
  Pertalian : * No. Telefon (Bimbit) : * (tanpa '-' atau space)
  No. K/P : *
  Alamat : *
: *
:
  Bandar : *
  Negeri : * Poskod : *
  Pekerjaan : *
  Pendapatan : RM *
  Bil Tanggungan : *
E
MAKLUMAT AKADEMIK (Sila kemukakan salinan sijil-sijil yang disahkan bersaiz A4)
 
 
Kelayakan Sijil/Diploma/Ijazah
  Kelayakan Akademik Tertinggi
    Nama Sijil/Diploma/Ijazah :
    Institusi :
    Institusi :  (bagi universiti dan kolej lain)
    Kelayakan :
    CGPA :
    Tarikh Tamat :  /   (bb/tttt)
 
  Kelayakan Akademik Tambahan
    Nama Sijil/Diploma/Ijazah :
    Institusi :
    Institusi :  (bagi universiti dan kolej lain)
    Kelayakan :
    CGPA :
    Tarikh Tamat :  /   (bb/tttt)
 
 
Keputusan Peperiksaan SPM/SPVM/SPMV
  Tahun Ambil : *
Pangkat
: * (Isi '0' sekiranya tiada pangkat)
 *
Isi sekurang-kurangnya 5 Mata Pelajaran.
Bil
Mata Pelajaran
Gred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  Bahasa Malaysia Julai :
  Matematik Julai :
  Bahasa Inggeris 1119 :
  Band Peperiksaan MUET :      Tarikh MUET :  /  (bb/tttt)
  Band Peperiksaan TOFEL :
  Band Peperiksaan IELTS :
 
 
STPM
  Tahun Ambil :
Angka Giliran
:
 
Bil
Mata Pelajaran
Gred
1
2
3
4
5
6
 
 
STAM
  Tahun Ambil :
Pangkat
:
 
 
Sijil Tinggi Ugama
  Tahun Ambil :
Pangkat
:
 
 
Sijil Menengah Ugama
  Tahun Ambil :
Pangkat
:
 
F
MAKLUMAT PEKERJAAN DAN PENGGAJIAN (Sila kemukakan surat pengesahan bekerja yang dikeluarkan oleh majikan/ketua jabatan semasa menghantar borang)
  * Sekiranya tidak bekerja, pilih 'Tidak Bekerja' di ruang Jenis Pekerjaan dan tidak perlu isi maklumat yang lain.
  Jawatan Sekarang : *
  Jenis Pekerjaan : *
  Tarikh Mula Berkhidmat Hari : Bulan : Tahun : *
  Pendapatan Bulanan Sekarang : RM *
 
  Nama Majikan Terkini : *
  Alamat Majikan : *
: *
:
  Bandar : *
  Negeri : * Poskod : *
  Faks : * (tanpa '-' atau space) Alamat Emel : * (Sekiranya tiada, masukkan emel peribadi)
 
 
Jawatan Terdahulu(jika ada) (kosongkan ruang jawatan dan majikan untuk hapus maklumat)
  Jawatan 1 :
  Jenis Pekerjaan :
  Majikan :
  Tempoh Berkhidmat : / / - / / (Format : hh/bb/tttt)
  Jawatan 2 :
  Jenis Pekerjaan :
  Majikan :
  Tempoh Berkhidmat : / / - / / (Format : hh/bb/tttt)
 
G Penaja/Sumber Kewangan
 
  Jenis Tajaan
  Nama Penaja
 
H KAJI SELIDIK
   
  Dari manakah anda mengetahui tentang pengambilan bagi Program Pengajian Secara Separuh Masa UKM ini? *
 
Kawan
Portal PKP (www.ukm.my/kembangan)
Media Cetak (Surat Khabar, Majalah, Brosur)
Media Elektronik (TV dan Radio)
Facebook
Pameran
Taklimat Program
Pegawai PKP
Banner / Bunting
  Lain-lain, sila nyatakan