MSKPKP :: Permohonan Kemasukan ke PKP, UKM ::
Versi 3.003
  :: SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PRASISWAZAH (klik pada fakulti)

  :: SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM SISWAZAH (klik pada fakulti)

  :: SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (klik pada fakulti)

 
Fakulti Pengajian Islam [atas]
Bil Program Kelayakan Syarat-syarat Kemasukan
1. Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah) STPM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) )/Gred E (STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 • Syariah
 • Bahasa Melayu
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu
 • Literature in English
 • Ekonomi
 • Pengajian Perniagaan
 • Perakaunan
 • Computing
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program

Memiliki Diploma Maktab Perguruan Islam atau Sijil Menengah Agama (Rabie\' Thanawi) atau Sijil Latihan Perguruan Asas, Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekurang-kurangnya mendapat Gred C (NGMP 2.00) atau sekurang-kurangnya mendapat Gred E (bagi lulusan STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Usuluddin atau Syariah di peringkat STPM, serta tiga (3) tahun pengalaman sebagai guru;
atau
Lulus dengan Kepujian Diploma lain yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

STAM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); 

Saluran Kedua (SPM)

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Lulus SPM dan Sijil Menengah Agama atau Lulus Diploma yang berkaitan;
dan
Lulus dengan Kepujian (1) mata pelajaran lain di peringkat SPM;
dan
Pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun sebagai Guru Agama atau bidang-bidang yang berkaitan;
dan
Lulus ujian/temuduga yang ditetapkan.

2. Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah) STPM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) )/Gred E (STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Syariah dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 • Usuluddin
 • Syariah
 • Bahasa Melayu
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu
 • Literature in English
 • Ekonomi
 • Pengajian Perniagaan
 • Perakaunan
 • Computing
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Memiliki Diploma Maktab Perguruan Islam atau Sijil Menengah Agama (Rabie\' Thanawi) atau Sijil Latihan Perguruan Asas, Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekurang-kurangnya mendapat Gred C (NGMP 2.00) atau sekurang-kurangnya mendapat Gred E (bagi lulusan STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Usuluddin atau Syariah di peringkat STPM, serta tiga (3) tahun pengalaman sebagai guru;
atau
Lulus dengan Kepujian Diploma lain yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

STAM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); 

Saluran Kedua (SPM)

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Lulus SPM dan Sijil Menengah Agama atau Lulus Diploma yang berkaitan;
dan
Lulus dengan Kepujian (1) mata pelajaran lain di peringkat SPM;
dan
Pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun sebagai Guru Agama atau bidang-bidang yang berkaitan;
dan
Lulus ujian/temuduga yang ditetapkan.

3. Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah) STPM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) )/Gred E (STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Syariah / Usuluddin; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 • Usuluddin
 • Syariah
 • Bahasa Melayu
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu
 • Literature in English
 • Ekonomi
 • Pengajian Perniagaan
 • Perakaunan
 • Computing
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Memiliki Diploma Maktab Perguruan Islam atau Sijil Menengah Agama (Rabie\' Thanawi) atau Sijil Latihan Perguruan Asas, Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekurang-kurangnya mendapat Gred C (NGMP 2.00) atau sekurang-kurangnya mendapat Gred E (bagi lulusan STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Usuluddin atau Syariah di peringkat STPM, serta tiga (3) tahun pengalaman sebagai guru;
atau
Lulus dengan Kepujian Diploma lain yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

STAM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); 

Saluran Kedua (SPM)

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Lulus SPM dan Sijil Menengah Agama atau Lulus Diploma yang berkaitan;
dan
Lulus dengan Kepujian (1) mata pelajaran lain di peringkat SPM;
dan
Pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun sebagai Guru Agama atau bidang-bidang yang berkaitan;
dan
Lulus ujian/temuduga yang ditetapkan.

4. Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab & Tamadun Islam) STPM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) )/Gred E (STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Syariah / Usuluddin; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 • Usuluddin
 • Syariah
 • Bahasa Melayu
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu
 • Literature in English
 • Ekonomi
 • Pengajian Perniagaan
 • Perakaunan
 • Computing
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Memiliki Diploma Maktab Perguruan Islam atau Sijil Menengah Agama (Rabie\' Thanawi) atau Sijil Latihan Perguruan Asas, Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekurang-kurangnya mendapat Gred C (NGMP 2.00) atau sekurang-kurangnya mendapat Gred E (bagi lulusan STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Usuluddin atau Syariah di peringkat STPM, serta tiga (3) tahun pengalaman sebagai guru;
atau
Lulus dengan Kepujian Diploma lain yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

STAM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);  

Saluran Kedua (SPM)

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Lulus SPM dan Sijil Menengah Agama atau Lulus Diploma yang berkaitan;
dan
Lulus dengan Kepujian (1) mata pelajaran lain di peringkat SPM;
dan
Pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun sebagai Guru Agama atau bidang-bidang yang berkaitan;
dan
Lulus ujian/temuduga yang ditetapkan.

5. Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah & Kepimpinan) STPM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) )/Gred E (STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Syariah / Usuluddin; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 • Usuluddin
 • Syariah
 • Bahasa Melayu
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu
 • Literature in English
 • Ekonomi
 • Pengajian Perniagaan
 • Perakaunan
 • Computing
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Memiliki Diploma Maktab Perguruan Islam atau Sijil Menengah Agama (Rabie\' Thanawi) atau Sijil Latihan Perguruan Asas, Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekurang-kurangnya mendapat Gred C (NGMP 2.00) atau sekurang-kurangnya mendapat Gred E (bagi lulusan STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Usuluddin atau Syariah di peringkat STPM, serta tiga (3) tahun pengalaman sebagai guru;
atau
Lulus dengan Kepujian Diploma lain yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

STAM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); 

Saluran Kedua (SPM)

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Lulus SPM dan Sijil Menengah Agama atau Lulus Diploma yang berkaitan;
dan
Lulus dengan Kepujian (1) mata pelajaran lain di peringkat SPM;

dan
Pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun sebagai Guru Agama atau bidang-bidang yang berkaitan;
dan
Lulus ujian/temuduga yang ditetapkan.

 
 
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat [atas]
Bil Program Kelayakan Syarat-syarat Kemasukan
1. Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Sains Komputer) Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Memiliki Diploma dalam bidang Teknologi Maklumat yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM atau yang setaraf dalam mata pelajaran Matematik;
dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

2. Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Pengajian Multimedia) Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Memiliki Diploma dalam bidang Teknologi Maklumat yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM atau yang setaraf dalam mata pelajaran Matematik;
dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan [atas]
Bil Program Kelayakan Syarat-syarat Kemasukan
1.

Ijazah Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan

STPM

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.
 
Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) )/Gred E (STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T

dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris / Bahasa Inggeris 1119
Matrikulasi

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
dan
Syarat Khas Program
Mendapat sekurang-kurangnya lulus dalam semua mata pelajaran pengkhususan;
dan
 Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Matematik

dan
Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris / Bahasa Inggeris 1119

atau
Calon Lepasan Matrikulasi Perakaunan
 
Lulus semua mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana  dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Matematik

dan
Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM mata pelajaran berikut:

 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris / Bahasa Inggeris 1119

 

Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Memiliki Diploma atau kelayakan yang setara dalam bidang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

Saluran Kedua (SPM)

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Kepujian sekurang-kurangnya dalam empat (4) mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia di peringkat SPM dan lulus dalam mata pelajaran Matematik (keutamaan kepada calon yang mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris;
dan
Pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun dalam bidang yang berkaitan;
dan
Lulus ujian/temu bual yang ditetapkan.

2. Ijazah Sarjanamuda Perakaunan Diploma

Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Memenuhi Syarat Am Universiti
dan
Syarat Khas Program
Memiliki Diploma atau kelayakan yang setara dalam bidang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

dan
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir.

 
Fakulti Pengajian Islam [atas]
Bil Program Syarat-syarat Kemasukan
1. Sarjana Pengajian Islam Dengan Kepujian

Ijazah Sarjanamuda dengan Kepujian yang baik dalam bidang Pengajian Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia

ATAU

Ijazah Sarjanamuda dengan Kepujian yang baik dalam bidang Pengajian Islam dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat.

 
Fakulti Sains dan Teknologi [atas]
Bil Program Syarat-syarat Kemasukan
1. Sarjana Peningkatan Kualiti dan Produktiviti

Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK yang baik dalam bidang Sains Matematik dari UKM atau mana-mana universiti lain yang diktiraf oleh Senat

ATAU

Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK yang baik dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, pengurusan atau sains sosial dari UKM atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat

ATAU

Ijazah Sarjanamuda dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, pengurusan atau sains sosial dari UKM atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat serta mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan.

2. Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

Ijazah Sarjanamuda dari UKM dengan PNGK yang baik atau kelulusan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Senat

ATAU

Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri dari UKM serta memperolehi keputusan peperiksaan dengan PNGK > 3.00

3. Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri

Ijazah Sarjanamuda dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau kelulusan lain yang setaraf dengannya;

ATAU

Diploma dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di dalam bidang berkaitan

 
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat [atas]
Bil Program Syarat-syarat Kemasukan
1. Sarjana Teknologi Maklumat - Sains Komputer

Ijazah Sarjanamuda Sains Komputer dengan memperolehi PNGK yang baik dari UKM atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat 

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat UKM dan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

 
Fakulti Kejuruteraan [atas]
Bil Program Syarat-syarat Kemasukan
1. Sarjana Kejuruteraan - Sistem Pembuatan

Ijazah Sarjanamuda Kejuruteraan dengan memperolehi PNGK yang baik dari UKM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat UKM serta pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

2. Sarjana Sains - Pengurusan Industri dan Teknologi

Ijazah Sarjanamuda Sains dengan memperolehi PNGK yang baik dari UKM atau mana-mana Universiti yang diiktiraf oleh Senat;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat serta pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

3. Sarjana Kejuruteraan - Komunikasi dan Komputer

Ijazah Sarjanamuda Kejuruteraan atau Ijazah Sarjana Muda Sains (Kejuruteraan) dengan memperolehi PNGK yang baik dari UKM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat serta pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

 
Fakulti Undang-undang [atas]
Bil Program Syarat-syarat Kemasukan
1. Sarjana Harta Intelek

Ijazah Sarjanamuda Sains, Teknologi atau Kejuruteraan dengan memperolehi PNGK yang baik dari UKM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat serta pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

2. Sarjana Undang-undang Perniagaan Mempunyai Ijazah Sarjanamuda Undang-Undang dengan memperolehi PNGK yang baik dari UKM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat serta pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
dalam bidang berkaitan
 
Fakulti Perubatan [atas]
Bil Program Syarat-syarat Kemasukan
1. Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital dan Ekonomi Kesihatan)

Ijazah Sarjanamuda dalam bidang sains asas, sains gunaan atau professional dengan memperolehi PNGK yang baik dari UKM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf  dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat UKM dan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

2. Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)

Ijazah Sarjanamuda dalam bidang sains asas, sains gunaan atau professional dengan memperolehi PNGK yang baik dari UKM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf  dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat UKM dan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.
 
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan [atas]
Bil Program Syarat-syarat Kemasukan
1. Diploma Psikologi Kaunseling

Ijazah Sarjanamuda dalam bidang psikologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau kelulusan lain yang setaraf dengannya;

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf  dengan ijazah Sarjanamuda dan diiktiraf oleh Senat UKM dan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan  sekurang-kurangnya 1 tahun

ATAU

STPM dan sijil/diploma profesional serta mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 2 tahun

ATAU

Mempunyai SPM dan sijil/diploma profesional serta mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 4 tahun

DAN

Lulus ujian/temu bual yang ditetapkan

 

 
Fakulti Pengajian Islam [atas]
Bil Program Syarat-syarat Kemasukan
1. Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Islam

Ijazah Sarjana Pengajian Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia

ATAU

Ijazah Sarjana dalam bidang Pengajian Islam dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat

ATAU

Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjana Pengajian Islam dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat

ATAU

Calon ijazah Sarjana Pengajian Islam dan diperakukan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah untuk menukar status pengajiannya kepada program ijazah Doktor Falsafah dengan kelulusan Senat.

Program yang ditawarkan
 
PEMBERITAHUAN Tempoh Sah Laku MUET
 
Program Doktor Falsafah (Industri)
  Maklumat Program
  Program yang ditawarkan
 
 
PANDUAN PENGGUNA
Bantuan Pertanyaan Sila Hubungi : Pn. Yazlina;Tel:0389215329, Emel:yazz@pkrisc.cc.ukm.my /
En. Hafiz;Tel:0389214124, Emel:mhafiz@pkrisc.cc.ukm.my