Versi   3.000
- PERNYATAAN KERAHSIAAN -

Semua maklumbalas yang dimasukkan dalam sistem ini adalah SULIT dan RAHSIA.
Sebarang aduan dan cadangan boleh dimasukkan melalui Sistem Aduan ICT (eFact)   http://www.ukm.my/efact


Sebarang pertanyaan,sila hubungi Pusat Jaminan Kualiti (PJK), UKM di talian 03-8921 4903.Bantuan Teknikal/Pertanyaan : sppk@ptm.ukm.my
Hak Cipta Terpelihara © 2014 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Penafian