MS EN

Penafian

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Portal Sistem Maklumat Universiti (SMU) adalah disediakan sebagai khidmat awam dengan persefahaman bahawa Universiti tidak menjamin, samada melalui penjelasan atau tersirat, berkenaan ketepatan, kesempurnaan, relaibiliti dan kesesuaian maklumat. Pihak Universiti berhak membuat perubahan tanpa sebarang notis. Maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa oleh pihak Universiti dan pihak Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Universiti juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web portal ini. Organisasi atau mana-mana pihak ketiga yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen atau organisasi atau pihak ketiga yang disyorkan oleh Universiti. Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Universiti tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan, kesempurnaan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Walau bagaimana pun, pihak Universiti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.

Pernyataan Hakcipta

Hakcipta © Universiti Kebangsaan Malaysia 2024

Hakcipta terpelihara. Semua aspek berkenaan laman web Portal Sistem Maklumat Universiti meliputi tetapi tidak terhad kepada rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain adalah hakcipta Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Portal SMU, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula atau dipancarkan dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik atau mekanikal, termasuk fotokopi, rakaman, atau apa jua sistem penyimpanan data dan maklumat tanpa kebenaran bertulis dari pihak Universiti.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Portal SMU, sila hubungi webmaster@ukm.edu.my.