[Panduan Mengisi Borang Permohonan| Syarat Kemasukan| Carta Alir Permohonan|Borang Permohonan| Cetak Permohonan| Semak Permohonan| FAQ]


SYARAT KEMASUKAN DAN KELAYAKAN

A. SYARAT-SYARAT AM UNIVERSITI
 
1.
Calon-calon hendaklah mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya dengan mendapat Kepujian mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia termasuk Bahasa Malaysia Julai atau yang setaraf dengannya;
 
2.
Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun dalam bidang-bidang berkaitan;
 
3.
Lulus ujian kelayakan atau ujian-ujian lain yang ditetapkan oleh Universiti;
 
4.
Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1).

B.

SYARAT-SYARAT KHAS program

Di antara program-program yang ditawarkan kepada calon-calon kategori ini adalah seperti di bawah. Selain syarat-syarat asas di atas, calon-calon perlu memenuhi syarat-syarat khusus bagi kemasukan ke fakulti/program pengajian berkenaan.

Untuk mendapatkan syarat-syarat khas kemasukan, sila klik pada fakulti di bawah:-
 

1.

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
 
2.
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN
 
3.
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
 
4.
FAKULTI SAINS KESIHATAN
 
5.
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
 
6.
FAKULTI PENDIDIKAN
 
7.
FAKULTI UNDANG-UNDANG